ข้อเสียของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ทั่วไป !

ข้อเสียของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ทั่วไป ! อาหารปั่นผสม เป็นอาหารที่ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ เป็นอาหารทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมและการยอมรับที่สามารถใช้ได้ในทางการแพทย์ เพื่อให้กับผู้ป่วยที่ต้องให่อาหารทางสายยาง

โดยมีกระบวนการผลิตที่ต้องมีนักโภชนาการควบคุม และต้องมีคำสั่งจากแพทย์ และต้องการรับรองจากแพทย์จึงจะสามารถนำอาหารปั่นผสมมาให้แก่ผู้ป่วยได้ อาหารปั่นผสม แม้จะมีการควบคุมจากนักโภชนาการ และกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐานของโรงพยาบาล แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ในเรื่องของวัตถุดิบและระยะเวลาในการเก็บรักษาของอาหารปั่นผสม

ข้อเสียของอาหารปั่นผสมนั้น คือระยะเวลาในการเก็บอาหารนั้นน้อยเกินไป เนื่องจากอาหารปั่นผสมจะต้องรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จ เพื่อความสดใหม่ของอาหารและอาหารปั่นผสมมีความเสียได้ง่าย จึงมีความจำเป็นต้องรับประทานอาหารทันที แม้ว่าอาหารจะผลิตจากวัตถุดิบที่สดใหม่ และปรุงสุกแล้ว แต่กระบวนการการเก็บรักษายังไม่ดีเท่าที่ควร อาหารปั่นผสมจึงไม่สามารถทำสต็อคไว้ได้ รวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้อาหารปั่นผสมทุกวัน ก็ไม่สามารถกักตุนอาหารไว้ได้ จึงต้องผลิตอาหารปั่นผสมวันต่อวัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และสารอาหารที่มีคุณภาพที่ผู้ป่วยจะได้รับเข้าสู่ร่างกาย สำหรับข้อเสียของอาหารปั่นผสม นอกจากระยะเวลาของการเก็บรักษาอาหารแล้ว ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่าย เพราะอาหารปั่นผสมมีราคาที่ค่อนข้างแพงหากเทียบกับราคาอาหารทั่วไปต่อ 1 มื้อ เพราะต้องใช้กระบวนการในการผลิตหลายขั้นตอนนั่นเอง

ข้อดีของอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง

เป็นอาหารทางทางการแพทย์ ที่ใช้ให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ และผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง โดยกระบวนการผลิตอาหารปั่นผสม จะต้องมีแพทย์และนักโภชนาการในการออกแบบสูตรให้ตรงกับโรคและเหมาะสมกับผู้ป่วย โดยอาหารปั่นผสม จะต้องมีควาสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ที่สำคัญจะต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อให้มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย รวมถึงจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ป่วย หากผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินความต้องการ ก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เพราะฉะนั้น การคำนวณสัดส่วนของวัตถุดิบมีความสำคัญอย่างมากในการผลิตอาหารเพื่อผู้ป่วย

สำหรับข้อดีของอาหารปั่นผสม หลักๆคือ ให้สารอาหารแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ เพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหาร และเพิ่มสร้างพลังงานที่จำเป็นต่อร่างกายแก่ผู้ป่วย ทั้งยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายของผู้ป่วยให้เป็นปกติ เพื่อจะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน การผลิตอาหารปั่นผสมจะต้องมีนักโภชนาการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่า อาหารจะมีความปลอดภัยและสะอาด อย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสม ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หากมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้